Archiwizacja

 

  • Archiwizowanie (porządkowanie) akt, dokumentacji administracyjnej, osobowej, finansowej oraz dokumentacji specjalistycznej wytwarzanej przez daną instytucję bądź podmiot.

  • Nadanie dokumentacji prawidłowej kategorii archiwalnej wg obowiązujących przepisów prawnych - kategorie A, B i Bc.

  • Przygotowanie materiałów archiwalnych kategorii A do przekazania właściwemu Archiwum Państwowemu.

  • Dla dokumentacji kategorii B, dla której upłynął okres przechowywania, przygotowanie odpowiednich dokumentów w postaci spisów, wniosków i protokołów poprzedzających brakowanie (zniszczenie) dokumentacji oraz pomoc w uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego.

  • Uporządkowanie dokumentów w archiwum, celem stworzenia przejrzystego systemu przechowywania i gromadzenia dokumentacji.

  • Tworzenie od podstaw archiwów zakładowych oraz składnic akt.

  • Porządkowanie dokumentacji przedsiębiorstw i instytucji funkcjonujących, jak również będących w likwidacji lub upadłości.

  • Przygotowanie ewidencji wytworzonej całościowej dokumentacji w postaci elektronicznych i papierowych spisów zdawczo-odbiorczych.