Skanowanie

 

  • Skanowanie kluczowej dokumentacji firmy (istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności dokumenty, takie jak: akta osobowe, dokumenty finansowe, administracyjne oraz statutowe, notarialne itp.) do wybranego formatu pliku 

  • Skatalogowanie zeskanowanej dokumentacji w elektroniczne foldery danych. Zeskanowana dokumentacja zostaje przekazana klientowi na wybranym przez niego nośniku danych elektronicznych.

 

Po zakończeniu usługi:

Przekazujemy zeskanowaną i uporządkowaną w elektroniczne foldery dokumentację.

 

Dodatkowe informacje:

Nie musisz przygotować materiałów w specjalny sposób – sami wyjmiemy dokumenty ze wskazanych teczek i segregatorów, a w razie potrzeby rozszyjemy i zszyjemy je z powrotem.