Niszczenie

 

  • Niszczenie dokumentacji odbywa się zgodnie z najwyższymi, obowiązującymi standardami bezpieczeństwa DIN 66399.

  • Dokumentacja pakowana jest przez nas w pojemniki transportowe / pudła archiwizacyjne, które są zaplombowane. Następnie spakowaną dokumentację zabieramy własnym transportem do niszczarni.

  • Dokumentacja niszczona jest profesjonalną niszczarką przemysłową HSM Powerline FA 400.2, w sposób uniemożliwiający odzyskanie jakichkolwiek informacji na nich zgromadzonych.

  • Dla dokumentacji kategorii B, dla której upłynął okres przechowywania, oferujemy przygotowanie stosownego spisu poprzedzającego zniszczenie dokumentacji oraz pomoc w uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego.

 

Po zakończeniu usługi:

Przekazujemy certyfikat zniszczenia dokumentacji wraz z poświadczeniem producenta niszczarki przemysłowej.